Microsoft Dynamics NAV

Kiegészítő megoldások

kapcsolatfelvétel

Microsoft Dynamics NAV | Kiegészítő megoldások


 
 

Áfa bevallás modul

2013. január 1-től az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adóalanyoknak a korábban megszokott Áfa bevallásukat egy új nyomtatvánnyal kiegészítve kell benyújtaniuk az adóhivatal részére.
Az új szabályozás következtében az áfa-bevallás kibővült egy XX65M megnevezésű alnyomtatvánnyal, melynek lapjai kizárólag bizonyos belföldi – egyenes adózású – forgalom részletezésére szolgálnak.


A Microsoft Dynamics NAV vállalatirányítási rendszerhez fejlesztett tételes ÁFA riport segítséget nyújt abban, hogy a rendszer partnerenként összesíti a releváns adatokat, megkönnyítve ezzel a felhasználók részére a XX65M nyomtatvány kitöltését. Ezzel időt spórolhat meg, illetve a csökkentheti a hibázási lehetőségek arányát.

kapcsolatfelvétel

 
 
 


Banki modul

Az alap Microsoft Dynamics NAV vállalatirányítási rendszer nem biztosítja a magyar bankok többsége és a Dynamics NAV rendszer közötti kommunikációt, ezért ezt a műveletet egy külön add-on biztosítja.

A banki modul lehetőségeinek teljes kihasználásához szükséges, hogy a számlavezető fiókkal elektronikus kapcsolat legyen, és a bank által biztosított program telepítve legyen. Elektronikus kapcsolat nélkül a modul csak korlátozottan használható.

Az adatok áramlásának egyik iránya a Dynamics NAV rendszerből a banki kommunikációs modul felé működik, amelyben a banki utalások előkészítése után átkerülnek az adatok a banki interface rendszerbe. Az átutalások készítése történhet önműködően, a kiegyenlítetlen érvényes utalandó számlák alapján, vagy kézzel egyenként rögzítve az adatokat. Az elkészült utalások kinyomtathatók, vagy csomagolva a számlavezető fiókhoz továbbíthatók, a bank által adott program segítségével. Elektronikus kapcsolat nélkül természetesen csak a nyomtatás lehetséges.

Az adatáramlás másik iránya a bank által küldött kivonatok feldolgozása. Ez természetesen csak elektronikus kapcsolat esetén lehetséges. Az időközönként lekért kivonatokat felolvassa, feldolgozza a modul. A kétséges eseteket (ismeretlen partner stb.) felajánlja kézi javításra, majd (önműködő vagy kézi) ellenőrzés után a pénzügyi rendszer felé továbbítja. Ezáltal nem kell a banki kivonatokat a pénzügyi rendszerben kézzel rögzíteni.


A harmadik lehetőség, amennyiben a számlavezető bank ezt biztosítja, a devizaárfolyamok feldolgozása. A bank által küldött elektronikus árfolyam-információkat a deviza modul felé továbbítja. Amennyiben a bank a deviza-információkat naponta közli, a devizás tranzakciók kényelmesen, mindig a legfrissebb árfolyamokkal bonyolíthatóak.

kapcsolatfelvétel

 
 
 


Bér interfész

A Microsoft Dynamics NAV alaprendszer nem rendelkezik bér- és munkaügyi modullal. A felhasználó által alkalmazott bérszoftver számfejtési adatait havonta át kell adni a könyvelésnek.

BaBér és NEXON bér szoftverek esetén a Bér interfész segítségével automatikusan naplóba tölthetők a bérszámfejtés által szolgáltatott adatok, és ellenőrzés után a szokásos módon könyvelhetők. Így elkerülhető a havonként ismétlődő munkaigényes kézi adatrögzítés.

kapcsolatfelvétel

 
 
 


EKÁER

A vállalkozásoknak a törvényben meghatározottak alapján előzetes bejelentést kell tenniük Európai Uniós termékbeszerzés és értékesítés valamint belföldi nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítés esetén.

Ez a bejelentés az Elektronikus Kereskedelmi és Áruforgalom Ellenőrző Rendszeren (EKAER) keresztül történik, melyhez adatkapcsolatot épített ki a MultiSoft szakértői csapata. A Microsoft Dynamics NAV vállalatirányítási rendszer és az EKÁER rendszerek között létrehozott kommunikációnak köszönhetően könnyen kinyerhetőek a szükséges adatok, így elkerülhető a hosszadalmas adminisztrációs tevékenység.

Microsoft Dynamics NAV - EKAER

kapcsolatfelvétel

 
 
 


Elsődleges EUR könyvelés

A Microsoft Dynamics NAV vállalatirányítási rendszerben a könyvelési pénznem szabadon megválasztható, tehát nincs elvi akadálya annak, hogy könyveinket euróban vagy más devizában vezessük. Nem szabad viszont arról megfeledkezni, hogy az adózási kötelezettségünknek forintban kell eleget tennünk, ami az adózáshoz szükséges nyilvántartások forintban történő vezetését is magában foglalja. Ezt úgy tudjuk biztosítani, ha a másodlagos jelentés pénznemnek a forintot állítjuk be. Ezeken felül még szükséges néhány kiegészítés, amelyek biztosítják az előírásoknak való megfelelést.


Fontos információ még, hogy nem forintos könyvvezetésnél olyan főkönyvi számláknál is jelentkezhet árfolyam-különbözet, ahol erre forintos könyvelésnél nem is gondolnánk. Ezeket úgy lehet kezelni, hogy “szállítói” analitikát kapcsolunk ezekhez a számlákhoz.

kapcsolatfelvétel

 
 
 


E-számla – Elektronikus számlát, és másodpéldányt kezelő Navision bővítmény

E-számla bővítmény segítségével lehetőség van külön fejlesztés nélkül, egy sztenderd Microsoft Dynamics NAV add-ont megvásárolva hitelesített, időbélyegzővel ellátott számlát, illetve másodbizonylatot kiállítani.

Az elektronikus számlakibocsátás lényege, hogy a számla papírra nyomtatás helyett elektronikus úton kerül kibocsátásra és továbbításra, egyszersmind a befogadó és a kiállító is elektronikus formában tárolja a bizonylatot. Az e-számla olcsóbb, gyorsabb, pontosabb, egyszerűbb és ellenőrizhetőbb. Akár 70%-os megtakarítás realizálható a számlánként átlagosan felmerülő 400 Ft-os kiállítási, nyomtatási, postázási, nyomon követési és egyéb költségeken.

Akkor is jelentős megtakarítások érhetőek el, ha partnerek még nem állnak készen elektronikus számla befogadására, mivel a teljes e-számla megoldás díjánál kedvezőbb áron lehetőség van csak a másodbizonylat elektronikus előállítására és tárolására, illetve a beérkező szállítói számlák ilyen típusú feldolgozására.


Microsoft Dynamics NAV vállalatirányítási rendszerhez kialakított e-számla bővítményt az ország első, és legnagyobb elektronikus hitelesítés-szolgáltatójával együttműködve alakítottuk ki. Ügyfeleinknek a Netlock Kft. tanúsítási szolgáltatását ajánljuk dokumentumaik hatályos jogszabályi környezetnek megfelelő hitelesítéséhez és archiválásához.

kapcsolatfelvétel

 
 
 


Házipénztár

A Microsoft Dynamics NAV vállalatirányítási rendszerhez a MultiSoft saját fejlesztésű horizontális megoldást fejlesztett, mely a pénztári készpénzforgalmat támogatja. A házipénztár bővítmény hazánkban már több mint 120 hazai vállalatnál, több mint 1300 felhasználó napi munkáját segíti. A modul használatának előfeltétele a Microsoft Dynamics NAV rendszer Pénzügy modul megléte.

Főbb funkciói:

Tulajdonságai:

Előnyei:

kapcsolatfelvétel

 
 
 


Iktató modul – Bejövő bizonylatok iktatása

A Microsoft Dynamics NAV integrált részeként megvalósított iktató modul segítségével a különböző iratok, bizonylatok is nyilvántarthatóak a vállalatirányítási rendszerben. Például postai ki- és bemenő levelezés, számlák, szerződések.

Ezen bizonylat típusok közül a szállítói számlák és jóváírások esetében ezek könyvelésekor a bizonylatokat nem kell ismételten rögzíteni, hanem egyszerűen átemelhetőek az iktatókönyvből.
A modul kezelése, funkció billentyűi azonosak a Navision rendszer által használt funkciókkal.

kapcsolatfelvétel

 
 
 


Jet Reports

A Jet Reports egy üzleti intelligencia és jelentéskészítő eszköz, amely lehetővé teszi, hogy egyszerűen és gyorsan összetett kimutatásokat és jelentéseket készíthessen.
A felhasználók a már jól ismert Microsoft Excel felületen készíthetik el ezeket a riportokat a Microsoft Dynamics NAV vállalatirányítási rendszer adatait felhasználva.
Pivot táblák segítségével gyorsan, jól átlátható jelentések és kimutatás-diagramok hozhatóak létre.
Első lépésben a Microsoft Excelbe épülő Jet Reports varázslója segítségével a Microsoft Dynamics NAV rendszerből egy munkalapra importáljuk a szükséges adatokat.

Ezután mindössze egy általános felhasználói szintnek megfelelő Excel tudás szükséges, hogy jól átlátható és megfelelően formázott jelentéseket és diagramokat készíthessen. Ehhez felhasználható a Microsoft Excel minden eszköze, beleértve a Pivot elemzőeszköz is, aminek segítségével könnyen kezelhetőek az adatokat és egyszerűen létrehozhatóak kimutatás-diagramok is.
A kimutatásokat elegendő egyszer elkészíteni, ezután csak egy gombnyomásra működő adatfrissítés szükséges mindezek aktualizálásához.

kapcsolatfelvétel

 
 
 


Környezetvédelmi termékdíj

Környezetvédelmi termékdíj kiegészítésünk csomagolóanyaggal kereskedő cégek számára készült. Segítségével CSK és KT kódok szerint nyilvántartható a termékek és csomagolásuk összetétele, hivatkozási pontok szerint a szerződéses termékdíj átvállalások, a termékdíj raktárak adatai.

A program elkészíti azt az alapnyilvántartást, amelyből a termékdíj bevallás összeállítható, a kibocsájtott számlákon megjeleníti a vonatkozó törvény és rendelet szerinti záradékokat. A termékdíj a számlán külön soron is feltüntethető, de beépíthető az árba is. Kezeli az átvállalások különböző fajtáit, a visszaigénylést, a termékdíj raktárba történő szállítást is.

kapcsolatfelvétel

 
 
 


Könyvvizsgálói adatexport

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara kialakította a kis-és középvállalkozások könyvvizsgálati tesztelésére és könyvelt adataik archiválására önkéntesen alkalmazható Adatexport útmutatót.

Célja, hogy egységes tartalmi és strukturális követelmények megfogalmazásával segítse a kettős könyvviteli programot készítő és értékesítő szervezeteket a könyvvizsgálatoknál önkéntesen alkalmazható főkönyvi tételsor adatexportjának elkészítésében. Ehhez a kezdeményezéshez cégünk is csatlakozott, és elkészítette a Microsoft Dynamics NAV rendszerből történő exportálás programjait.

kapcsolatfelvétel

 
 
 


Microsoft Power BI

A Power BI egy olyan üzleti intelligencia és jelentéskészítő megoldás melynek segítségével látványos elemzések készíthetők a vállalatnál alkalmazott informatikai rendszerekből nyert adatokból. A megoldás bármiféle egyedi fejlesztés nélkül, közvetlenül tud kapcsolódni vállalatirányítási, CRM és egyéb rendszerek adatbázisaihoz. Így például teljes körűen együttműködik az általunk forgalmazott Microsoft Dynamics NAV és CRM online rendszerrel is.

A Power BI jelentései és kimutatásai azonnal jelzik a fontos mutatószámokat, állapotokat, trendeket, ezáltal a vezetők számára megadják akár az azonnali beavatkozás lehetőségét, vagy alapját képezhetik a hosszú távú döntések meghozatalának.

A Power BI üzleti elemzőszolgáltatásával irányítópultokon (dashboardokon) keresztül jelenítheti meg az adatait, amelyek akár több rendszerből vett adatokból készített vizuális elemeket és mutatószámokat (KPI-kat) tartalmaznak. Ezáltal a vállalkozással kapcsolatos információk összesítve tekinthetők meg.
A Power BI szolgáltatásai: Power BI, Power BI Desktop és Power BI mobilalkalmazás iOS, Android és Windows rendszerhez.


Az alkalmazás további előnye, hogy számos online szolgáltatáshoz -, mint Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Dynamics NAV, MailChimp, Azure, Google Analytics, stb. – előre definiált dashboard-okat tartalmaz, így az adtabázis összekötések beállításával azok azonnal használatba vehetők. A rendszerrel alapból szállított irányítópultok természetesen továbbfejleszthetőek, módosíthatóak, bővíthetőek az egyedi ügyfél igények alapján.

kapcsolatfelvétel

 
 
 


MNB árfolyambetöltő

MNB árfolyam letöltő alkalmazásunk segítségével időzítetten vagy gombnyomásra töltheti le az MNB hivatalos devizaárfolyamait. Minden olyan vállalatban használható, ahol a számviteli politika az MNB árfolyam használatát írja elő, függetlenül attól, hogy a vállalat milyen pénznemben vezeti könyveit.

kapcsolatfelvétel

 
 
 


PTGSZLAA

A pénztárgép használatára kötelezett, de a nyugtaadás helyett számlát kibocsátó vállalkozásoknak 2015. január 1-től havi bevallást kell küldeni elektronikusan az adóhatóságnak. A bevallást az ÁNYK nyomtatványkitöltő programjával a PTGSZLAH adatlapon kell benyújtani.
A havi rendszerességű adatszolgáltatás többletfeladatot jelent a vállalkozók számára, melynek elvégzését szeretnénk a felhasználóink számára könnyűvé és egyszerűvé tenni.
Ezért elkészítettük a MultiSoft házipénztárhoz kapcsolódó adatexportálást biztosító programot.

kapcsolatfelvétel